Press "Enter" to skip to content

[Shopee Haul] Hôm nay có giày xinh nha |Thanh Hằng review #

Connect sản phẩm mình mặc trong video clip, evaluation chỉ mang tính chất tham khảo
1. Giày đen
Connect Shopee: https://shope.ee/2KuuUnjpkh
2. Giày be
Connect Shopee: https://shope.ee/4UzP4nsR87