Press "Enter" to skip to content

[Shopee Haul] Thêm giày xinh cho các bà nha |Thanh Hằng review #shorts

Connect sản phẩm mình mặc trong video clip, testimonial chỉ mang tính chất tham khảo
1. Giày cài khuy đế 4 phân
Connect Shopee: https://shope.ee/8zSNOp3t1E
2. Giày lười có khoá
Connect Shopee: https://shope.ee/VTpHFiFGq